how to create your own website for free

Política de galetes o cookies

1. Informació del titular del lloc web

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (amb NIF S0800038B) té la seva seu al carrer dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona.

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya té l’adreça electrònica https://www.thoestasperdent.cat, sens perjudici que puntualment existeixin altres adreces que també permetin accedir als continguts i els serveis prestats mitjançant el lloc web de la campanya. 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya es regeix per la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, així com per la llei marc del sector, és a dir, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, i pel que preveu l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 

2. Titularitat i prestador del servei 

La tasca del Consell de l’Audiovisual de Catalunya té per objecte, en el marc de les competències de la Generalitat, vetllar pel respecte dels drets i les llibertats que, en l’àmbit dels mitjans de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora, televisió i qualsevol altre sistema de transmissió de so o imatge, són reconeguts en la Constitució i en l’Estatut d’autonomia, i, especialment, garantir el compliment de la normativa reguladora de la programació i la publicitat, i de les condicions de les concessions, i també el compliment de l’eficàcia i l’observança de la normativa europea i dels tractats internacionals relatius a aquesta matèria. El Consell vetlla, així mateix, pel pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural en el conjunt del sistema audiovisual a Catalunya, vetlla per la neutralitat i l’honestedat informatives, i preserva el compliment de les normes relatives a l’ús de la llengua catalana i l’impuls de l’aranès.

3. Àmbit d’aplicació 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és responsable del lloc web i posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions que disposa la legislació actual. Així mateix, informa tots els usuaris que visitin el lloc web respecte de quines són les seves condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper de persona usuària, i es compromet a l’observança i al compliment rigorós de les disposicions que s’hi estipulen, així com de qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació. 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de donar cap preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficient la publicació al seu web. 

4. Adreces IP 

Els servidors del lloc web poden detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per la persona usuària. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

5. Protecció dels drets de propietat intel·lectual 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure als serveis prestats per tercers per mitjà del portal i, en particular, pels danys i perjudicis per incompliment de la legislació vigent, la moral i els bons costums o l’ordre públic, com a conseqüència de la prestació de serveis per per mitjà del portal, o de la manca de veracitat dels continguts difosos mitjançant els serveis prestats per per mitjà del portal. 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els serveis prestats per mitjà del portal. 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la utilització incorrecta dels serveis i dels continguts per part dels usuaris. 

6. Advertiment sobre el contingut de la informació de les actuacions difoses 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya publica, amb caràcter general, el text íntegre dels acords adoptats pel seu òrgan Plenari, llevat d’aquells que per la seva naturalesa siguin objecte de protecció especial atesa la normativa de protecció de dades de caràcter personal o puguin afectar el secret comercial o industrial dels prestadors privats de serveis de comunicació audiovisual.

7. Enllaços per a la navegació en aquest lloc web 

El portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (enllaços, bàners o botons) que permeten als usuaris accedir a espais web que pertanyen o són gestionats per tercers. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya no ofereix ni comercialitza per si mateix, ni per mitjà de tercers, els productes o serveis disponibles en els espais enllaçats, ni controla, vigila o aprova els productes, els serveis, els continguts, la informació, les dades ni qualsevol altre tipus de material que aparegui o s’ofereixi en aquests espais enllaçats.

Per consegüent, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya no és responsable de la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i que no estigui gestionada pel seu administrador de webs. La funció dels enllaços que hi apareixen és exclusivament la d’informar la persona usuària de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un material determinat a Internet. Aquests enllaços no suposen una invitació o recomanació a visitar-los i, per aquest motiu, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya no és responsable del resultat obtingut mitjançant els enllaços hipertextuals esmentats. 

8. Política de cookies

D'acord amb la normativa vigent, el web ThoEstasPerdent facilita als usuaris informació relativa a les galetes o cookies que utilitza i els motius del seu ús, i els en sol·licita el consentiment per poder utilitzar-les.

El web ThoEstasPerdent utilitza galetes o cookies pròpies i de tercers per tal d'oferir una millor experiència de navegació i un millor servei. No obstant això, l'usuari té l'opció d'impedir-ne la generació i d'eliminar les galetes o cookies per mitjà de l'opció corresponent que ofereix cada navegador. Bloquejar l'ús de les galetes pot fer que alguns serveis o característiques del lloc web no estiguin disponibles.


Què és una galeta o cookie?
Les galetes són petits arxius de text que les pàgines web envien al navegador i que s'emmagatzemen al terminal de l'usuari, ja sigui un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta. Això permet recordar el dispositiu en les visites subsegüents. Les galetes també poden recordar les preferències dels usuaris i millorar-ne l'experiència.

Quines galetes utilitza el web del CAC?

Galetes analítiques de tercers

Nombre: _gat_gtag_UA_84849933_4
Valor de ejemplo: 1
Caduca: 1 minut des de que se va crear inicialment o es va restablir.
Descripción: Cookie de Google Analytics que limita el nombre de peticions. Per a més informació, aneu al lloc web de Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies).

Nom: _ga
Valor d'exemple: GA1.2.1431927308.1557144552
Caduca: 2 anys des de que se va crear inicialment o es va restablir.
Descripció: Emmagatzema un identificador de client únic i serveix per al control de les visites úniques, dades d'usuaris. Per a més informació, aneu al lloc web de Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies).

Nom: _gid
Valor d'exemple: GA1.2.580688564.1579504616
Caduca: 24 hores des de que se va crear inicialment o es va restablir.
Descripció: Es tracta d'una galeta analítica, relacionada amb Google Analytics que s'usa per a distingir als usuaris. Per a més informació, aneu al lloc web de Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies).

Nom: cookiesDirective
Valor d'exemple: 1
Caduca: 3 mesos des de que se va crear inicialment o es va restablir.
Descripció: Comprova si l'usuari ja ha acceptat la política de cookies amb anterioritat per a no mostrar de nou el missatge.

 Les galetes no obtenen dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l'adreça postal des d'on es connecten. La informació que obté està relacionada, per exemple, amb el nombre de pàgines visitades, l'idioma, la xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la qual està assignada l'adreça IP des de la qual accedeixen els usuaris, el nombre d'usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l'operador o el tipus de terminal des del qual es realitza la visita. Aquesta informació la fem servir per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten.

Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip pots fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador. Per exemple pots trobar informació sobre com fer-ho en el cas que facis servir com a navegador:
Firefox des d'aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
Chrome des d'aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer des d'aquí: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari des d'aquí: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=es_ES
Opera des d'aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

9. Llei aplicable i jurisdicció.

Per resoldre totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o amb les activitats que s’hi desenvolupen, és d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, que es declaren competents per resoldre qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús que se’n faci als jutjats i tribunals de Barcelona.